Tilbage

Efterårsferie for unge med høretab 

- gratis feriekoloni for de 9-13-årige

 

Castberggård har, i samarbejde med Høreforeningen, søgt og fået midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at afholde en feriekoloni for børn og unge med høretab i alderen 9-13 år. Feriekolonien afholdes på Castberggård ved Vejle fra lørdag d. 13. oktober kl. 11.00 - torsdag d. 18. oktober kl. 17.00.

 

På feriekolonien vil de unge:
- møde ligestillede fra resten af Danmark, der ligesom dem selv er enkeltintegrerede i det danske skolesystem.

   Sammen kan de skabe et fællesskab, danne nye venskaber og få et fremtidigt netværk.

- opleve at der skabes et rum, hvor alle er fælles om et hørehandicap og at de ikke er alene.

- lære om rollemodeller og handlemuligheder til bedre at kunne leve med deres hørehandicap i deres dagligdag.
- kunne udfold sig på det kreative værksted.
- opleve naturen omkring Castberggård med bålhygge og mulighed for ture på mountainbike.

- prøve mange forskellige aktiviteter som Høreforeningens ungeguider bl.a vil stå for.

 

Solveig Højgaard

Højskoleleder

Det siger vores kunder

Jeg fik et kursus i gave, fordi jeg er hørehæmmet og mine børn havde hørt, at der blev taget hensyn her. Nu har jeg været her tre gange, og jeg skal helt sikkert afsted igen. 

Jeg glæder mig altid til at komme på kursus på Castberggård. Når man kommer herned, falder der sådan en ro over en, for man ved der ikke er noget, der jager og skulle man komme til at misforstå noget, gør det ikke noget, for det finder man ud af.

Jeg synes, Castberggård er et dejligt sted. Jeg kommer på kurset natur og motion, fordi jeg elsker at gå ture og nyder det sociale samvær med gruppen.